Agenda

 12 september Meet-up NWP

Eerdere activiteiten

29 mei Algemene ledenvergadering in Bunnik/Online

Behalve de officiele ALV waren er verschillende sprekers met impulsen voor toekomst: Australië Waterproof (stage)plan door de 2 nieuwe studentleden Luuk van Krigten en Mees vander Gulik, Mestoverschot/export plan door Michiel Schöller, en Remote Sensing / Artificial Intelligence model voor watertekort/teveel door Hans van Leeuwen.

7 maart NWP Meet-Up in Den Haag

Albert van Dijk en Jos Bonnemayer vertegenwoordigden Waterfocus. Behoudens enkele interessante presentaties en pitches (o.a. ZOA, Nl Water Ambassadeur), vooral netwerken voor lopende en toekomstige initiatieven.

2023

21-22 juni GeoBuzz Amersfoort

De penningmeester Albert van Dijk bezocht op 22 juni GEOBUZZ. GeoBuzz is een netwerkevenement, congres en beurs. 2 dagen van ontmoeting, informatie delen en verbinding maken. GeoBuzz is een samenwerking van de geosector met Earth Valley.

20 juni NWP Summer Meet-Up met  presentaties van Adelta, IGRAC, BD+P, IUCN Nederland

Jos Bonnemayer en Gerrit van de Klashorst vertegenwoordigden Waterfocus. IGRAC bouwt een open groundwater - ecosystems database. IUCN gaf een presentatie van de IUCN activiteiten die over het algemeen een buitenland focus hebben. De meet-ups lenen zich vooral voor deelnemende organisatie zich te presenteren en te netwerken.

NWP Study Tours: 25 mei Marker Wadden en AWZI Harnaschpolder NWP Tour 30 mei 2023

25 mei 20023: Twee Waterfocus leden: Gerrit van de Klashorst en Michiel Schöller namen deel aan de NWP excursie naar de “Marker Wadden”. Dit is een groep kunstmatig aangelegde eilandjes in het Markermeer. Hier onderzoeken Rijkswaterstaat, Deltares, EcoShape en Natuurmonumenten hoe het ecosysteem zich ontwikkelt. In de zeven jaar sinds de aanleg van de eilanden worden allerlei parameters gevolgd, zoals geïntroduceerde planten en spontaan immigrerende planten- en diersoorten. Er ontstaat een overweldigende biodiversiteit. In de week rond het bezoek werden alleen al 35 soorten vogels waargenomen.

Het complete onderzoeksprogramma staat op: http://www.kennismarkerwadden.nl

harnaschpolder

30 mei 2023: Michiel Schöller heeft ook nog met een groep van ca. 20 personen en prachtig weer de Afval Water Zuiverings Installatie Harnaschpolder (AWZI) bezocht. Het betreft de grootste rwzi van Nederland (1,3 miljoen vervuilingseenheden) gelegen tussen Delft en Den Haag. Deze is in opdracht van Hoogheemraadschap Delfland gebouwd als PPS project (Publiek Private Samenwerking) vanwege de voor Delfland te hoge investeringskosten. De installatie is aangelegd met een DBFO-contract (Design-Build-Finance-Operate) met contractduur van 30 jaar door bouwconsortium BAHR (Veolia, Heijmans en Strukton). Evides bedrijft de installatie samen met HH Delfland. De AWZI voldoet netjes aan de lozingseisen, en veroorzaakt momenteel geen overlast meer naar de omgeving (de in het verleden optredende stankklachten zijn verholpen).

Op de informatieve website van Delfland staat het zuiveringsproces beschreven.

19 april Algemene ledenvergadering in Bunnik

Dit jaar was de vergadering in het kantoor in Bunnik  met mogelijkheid van online bijwonen. In het tweede gedeelte werd aangehaakt op de stikstof problematiek met 4 presentaties: ontwikkeling van milieuanalyse met behulp van vegetatie/plantensoorten als indicator, het Aerius model als evaluatie en planning instrument, Remote Sensing ter verbetering van het in kaart brengen van stikstof depositie, en recycling op europese en mondiale schaal als oplossing voor landen met te veel en te weinig voorhanden stikstof. Hiermee hoopt Waterfocus te participeren met oplossingsgerichte aanpakken. De geanimeerde vergadering spande van 16:00 tot 19:00. 

 2022

1 December NWP Member Meet-Up Den Haag

 Foto NWP 221201

De CWF-leden Gerrit van de Klashorst en Albert van Dijk waren aanwezig op de NWP Eindejaarsbijeenkomst, gehouden op donderdag 1 december 2022, van 16.00 – 18.00 uur in het gebouw van NWP-lid De Waterschappen, Den Haag. Er een 40-tal deelnemers. Twee nieuwe leden stelden zich voor met een korte pitch. Dat waren: VGE B.V. een expert in UV-C desinfectie oplossingen voor zwembaden, vijvers & algemeen en de industriële markt, en Sensoterra, die verkoopt bodemvochtigheidssensors voor een nauwkeurige, eenvoudige en robuuste draadloze IoT-oplossing voor real-time bodemvochtgegevens voor land en tuinbouw, smart resilient cities en watermanagement.

20 Oktober Brisbane wateroverlast

Brisbane

De recente overstromingen (3 maal in 2022 - 1 op 1000 jaar overstroming) maakt de Australiërs bewust dat het beter is om met water samen te werken (infiltratie, waterberging) dan wateroverlast te bestrijden om het water zo snel mogelijk af te voeren. Albert van Dijk heeft op de Queensland University of Technology (Universiteit van Brisbane) een lezing gegeven over IamWaterproof. IamWaterproof is een simpel interactief web-based computer programmatje dat de huiseigenaar met behulp van open data een pluviatiele waterbergingslabel en een fluviatiele overstromingslabel aan zijn perceel geeft.  Ook verschaft IamWaterproof ruim 20 aanbevelingen (inclusief effect en prijs) om de waterhuishouding op het perceel te verbeteren en zo de waterschade te verminderen. Het Nederlandse IkbenWaterproof is ontwikkeld door Witteveen+Bos en de Universiteit van Utrecht. De aktiviteit is onderdeel van een Waterfocus project betreffende indivuele waterbeheersing in woonwijken.

10 November Delta Congres Haarlem

8 September NWP Summer Meet-Up in Den Haag

NWP Meet up 220908

Ebel Smidt en Gerrit van de Klashorst waren aanwezig voor WaterFocus. Tijdens de opening door Arjan Braamskamp van NWP werd de nadruk gelegd op het belang van netwerken en hoe dit tussen de leden van NWP voor elkaar versterkend kan werken.

Presentaties van Fanack (nieuws over waterzaken in MO) en EWA (Energy from Water Association) waren interessant en boden goede gelegenheid aan leden zich te presenteren. In het netwerk gedeelte zijn nuttige contacten gelegd. 

Ook is er in de structuur van NWP een programma ontwikkeld voor Young Experts (YEP), waar wij als Coöperatie Waterfocus (CWF)  gebruik van zouden kunnen maken. 

16 - 23 mei NWP Leden Tour 2022

Jos Bonnemayer heeft voor WaterFocus deelgenomen aan het bezoek naar Dunea in Scheveningen.

13 April Algemene Ledenvergadering 2022

Weer een ouderwetse fysieke bijeenkomst in Bunnik: diverse plannen voor versterking van WaterFocus zijn ingediend en in gang gezet, met name een mogelijkheid voor studentenlidmaatschap.

24 maart - 11 april Diverse Zoom-werksessies mbt DropboxEmail en Kwaliteitsysteem

In voorbereiding op de ALV zijn de WaterFocus systemen door de leden bijgewerkt.

14 - 17 Maart  AQUA Nederland Gorinchem 2022

WaterFocus was prominent aanwezig op Aqua Nederland Gorinchem 2022 in Evenementenhal Gorinchem. Aqua Nederland is een vakbeurs van Nederland op het gebied van afvalwater, drinkwater, proceswater en stedelijk water & rioolbeheer. Joke Nijburg, Michiel Schöller en Albert van Dijk van WaterFocus zijn weer helemaal op de hoogte van de vraag en aanbod van watertechnologie, waterbeheerdiensten en kennisproducten.

Aqua Nederland Gorinchem 2022 had ook sprekers met interessante en informatieve onderwerpen zoals:

  • Van wc-papier naar waardepapier. Rioolwater is een waardevolle bron voor grondstoffen. Voor het terugwinnen van cellulose (toiletpapier) hebben we het over een potentie van 4 miljoen ton in Europa.
  • Elke druppel telt in onze digitale toekomst. Samen versnellen we de digitale transformatie van de waterindustrie. Wat kunnen we leren van het verleden en andere industrieën?
  • Makkelijke afkoppelkansen: pluk nu eerst het laaghangende fruit. Afkoppelen is standaard bij Nieuwbouw en Groot-onderhoudsprojecten. Daar mag dit ‘meeliften’ enorm veel geld kosten. Waar niks staat gepland gebeurt niks. Het regenwater zal daar naar het gemengd stelsel blijven lopen. Juist daar ligt veel meer resultaat voor minder geld!

P 20220316 143417 1 BOK

Photo: Michiel Schöller

2021

1 - 5 Nov Waterinfodag 's-Hertogenbosch, Amsterdam International Waterweek, Aquatec

Diverse leden waren de eerste week van november on-line of in-person bij verschillende symposia en de NWP lunch meeting tijdens Aquatech.

13 Okt Nedworc Vereniging: Online Netwerkavond

Tijdens de netwerkavond zijn Tips & Tricks voor Acquisitie gedeeld en is er een aanzet gegegeven tot de vorming van een nieuwe PAQ-groep: pro-actieve aquisitie en inspelen op nieuwe ontwikkelingen.

7 Okt PVW-RVO-NWP Waterproof evenement

13 - 17 Sep NWP project tour: 

De leden zijn in de gelegenheid gesteld tot het bezoeken van diverse projecten mbt klimaat mitigatie en aanpassing: Waterfocus heeft deelgenomen aan drie tours: Schouwen-Duiveland, Zwolle, Texel

Projectrapportage: September 2021 - NWP Project tourschelphoek 2

Productie zeewier in Schouwen - Duivenland

15 Sep BALV Waterfocus, met presentatie door Jarl Kind, watereconoom.

De vergadering heeft plaatsgevonden met ongeveer een derde van de leden.

Jarl Kind heeft een interessante lezing gehouden. In 2019 heeft Jarl zijn proefschrift Drowning by Numbers – Social Welfare, Cost-Benefit Analysis and Flood Risk Management afgerond. Dit proefschrift presenteert onder meer een innovatief raamwerk voor het beoordelen van klimaatrisico’s, waarin sociale kwetsbaarheid en verdelingsvraagstukken beter worden geadresseerd, en waarmee het ontwikkelen van sociaal inclusief (overstromings-)risicobeheer en -beleid wordt gestimuleerd.

25 Juni VVM Symposium - Invasieve Exoten

22 Juni NWP SME Workshop

21 Juni - 2 Juli Singapore International Water Week

2 Juni  NWP Meet-Up

De online Meet-Ups van NWP blijken een succesvolle tool voor netwerken: mingle en jingle, matchmaking. Met behulp van een business profiel kunnen producten, diensten, mogelijke partnerships, project samenwerking investment en expertise aangeboden dan wel gevraagd worden via berichten en 1-1 meetings. 

8 April  Waterfocus Algemene Ledenvergadering

De ALV heeft dit jaar online plaatsgevonden in een nieuwe spirit met nieuwe technieken van samen werken en besluiten (Zoom, SurveyMonkey). WaterFocus gaat verder op een stevige basisformule inclusief geactualiseerde leden- en organisatieprofielen, kwaliteitsysteem, databeheer en mailsysteem. Dank ging uit naar Joke Nijburg die voorzitter blijft, de nieuwe secretaris Jacqueline Bredius, en naar Michiel Wind, die afgelopen jaren dit werk voortvarend heeft uitgevoerd. Er wordt verder uitgekeken naar nieuwe initiatieven nationaal en internationaal, met onder andere de verenigingen Waterforce, Nedworc en NWP.

11 Feb  Online Workshop Acquisitie Buitenland - EU Framework en Service Contracten

Jongstleden 11 februari hebben Sjaak de Boer en Albert van Dijk online lezingen verzorgd over EU framework en service contracten en een initiatief ten aanzien van Pro-actieve Acquisitie. Deze workshop is enthousiast door enkele tientallen leden van Nedworc, Waterforce en Waterfocus bijgewoond als start van een mogelijk nieuwe vorm van samenwerken. 

 

2020

Okt 29 NWP Member Meet-up

Diverse sessies in groepen en 1:1 dates met diverse thema's: Wereldbank - WACA programma, WaterWorkX en Blue Deal, (Urban) Floating solutions, KIFFWA, Watertech en Water voor Voedsel.

Okt 26  Vereniging Nedworc online netwerkavond met thema SDG Monitoring

Instrumenten en data van SDG met voorbeelden uit SDG 6: WASH, 1.4: Landrechten, 10: Ongelijkheden. 

Okt 5-9 India Water Innovation Week

cWF was bij de Smart Water & Waste World (IWIW) technologie innovatie week met een mix van keynote-addressen, case studie presentaties en panel discussies over desalinatie, digitaal water, slimme water levering en distributie, afvalwater water recyclen en hergebruik, and slibbeheer en ontwatering.

Sep 11  NWP Meet-up (online)

NWP nam ons mee in een virtuele rondreis in de internationale water sector met een focus op WASH, SDGs, Investeren in water, Uitdagingen voor water intensieve industrieën wat betreft duurzame technologie oplossingen, en meer.

Sep 10   Waterfocus Algemene Ledenvergadering

De algemene ledenvergadering was dit jaar in Bunnik in een beperkte corona omvang en setting. Na de standaard beschouwing van de resultaten van 2019 en de begroting voor 2020, is er ook gediscussieerd over de verdere toekomst nationaal en internationaal. 

Aug   24 - 28  SIWI Wereld Water Week @ Home 

Stockholm Internationaal Water Instituut (SIWI) verzorgde een online conferentie met ondersteuning van de Nederlandse regering en contributies van het NWP.

cWF deelname aan sessies: Nature-based solutions to address water scaricity due to climate change (25/8), Improving water and landscape governance in Ethiopia (27/8), Co-benefits of implementations of nature-based solutions for climate related water and flood management (27/8) en receptie Nederland (28/8).

 

2019

Dec 16   Nedworc Vereniging: Netwerkavond Regionaal Waterbeheer - preventie van geopolitieke conficten in Kargadoor, Utrecht

Netwerkavond, met sprekers Sjaak de Boer en Alexander Mueller, over waterbeheer in Lesotho en Egypte, en de noodzaak van waterverdragen en goede afstemming tussen landen en regio's om geopolitieke conflicten en droogteproblemen te voorkomen. Drie leden van WaterFocus namen deel aan deze avond: Albert van Dijk, Michiel Scholler en Gerrit van de Klashorst.

Dec 13  NWP leden meetup in Deltares, Delft

De bijeenkomst begon met een presentatie van Toon Segeren op Deltares. Het is een non-profit onderzoeksinstituut dat kennis wereldwijd beschikbaar en toepasbaar maakt en steeds meer internationaal wordt betrokken bij IWRM-projecten. Deltares functioneert als een bedrijf, maar investeert zijn winst opnieuw in onderzoek (o.a. open source software). Dutch Surge Support (DSS) heeft twee cases gepresenteerd over de wereldwijde inzet van Nederlandse waterexperts en het Water Youth Network over de zakelijke kansen in verband met ‘water & conflict. DSS roept op tot meer betrokkenheid van waterexperts bij Nederlandse overspanningsondersteuning (o.a. WASH-gerelateerde, geohydrologen). Experts kunnen hun expertendatabase aanvragen. Meer informatie is beschikbaar op www.dsswater.nl. Het derde onderwerp van Deltares over de toepassing van sociale media tijdens rampen is verplaatst naar de 20e verjaardag van de NWP-bijeenkomst in januari. Christa Nooy, Indonesië specialist, bezocht de meetup voor WaterFocus.

Nov 6  Aquatech / NWP @ Rai, Amsterdam

Tweejaarlijks terugkerende wereldtentoonstelling van innovatieve watertechnologie. Nederland was prominent aanwezig met het Holland paviljoen, inclusief  het NWP netwerken café.  Niet alleen de Nederlandse Drinkwaterbedrijven, Water / Zuiveringsschappen, maar ook de ingenieursbureaus en aannemers / waterzuivering-bouwfirma's worden wereldwijd erkend om vakmanschap en innovatie. Joke Nijburg, Michiel Schöller en Jos Bonnemayer waren er voor WaterFocus.

Nov 4 - 16   Deltares Software Days in Delft

Jaarlijks samenkomen van internationale water experts voor training en updates van software. Jos Bonnemayer was aanwezig op de gebruikersdagen van Delft-Fews en WFLOW. 

April 4 Waterfocus Algemene Leden vergadering in Nijmegen

De vergadering was dit jaar in  restaurant Sprok aan de Waal bij Bemmel. In de middag was er eerst een leerzame excursie in Nijmegen-Lent. De ecowijk Iewan (www.iewan.nl) werd bezocht en er was een lezing over nieuwe sanitatie van Christian Beuzel (ABC-development) en Dennis Martens (Buro L in O). De vergadering zelf start met de standaard overzichten, bestuurswisselingen, het aangepast kwaliteitsboek en een nieuw huishoudelijk reglement. Vervolgens worden de projecten in binnen- en buitenland besproken. 

Februari 12 Kennissessie Monitoring en Evaluatie in Milieu-Effect-Rapportage bij Commissie MER in Utrecht

De bijeenkomst richtte zich op de gehele beleidscyclus met extra aandacht voor de nieuwe omgevingswet en specifieke voorbeelden en vragen uit de praktijk: Monitoringsplan Amsterdam Haven-Stad, Provinciaal Milieu- en Waterplan Noord Brabant. Aanwezig van WaterFocus: Jos Bonnemayer.

Februari 7 DRR-Team missie bijeenkomst: Angola, Cuba, en Kerala bij RVO in Den Haag

De ontwikkelingen van drie actuele missies zijn gepresenteerd. In parallele break-out sessies is uitgebreid ingegaan op conclusies, aanbevelingen en mogelijkheden van follow-up voor de Nederlandse watersector. Waterfocus was met Joke van Dijk en Jos Bonnemayer bij de Kerala sessie (IWRM, Stroomgebiedsbeheer, Ruimte voor de rivier, Leven met water, Bouwen met natuur / Eco-Engineering), en met Edwin van Someren bij de Angola sessie (delta met absentie van drainage, stagnerend water en WASH problemen). Cuba vecht met de combineerde effecten van tectonische kanteling en stijging van de zeespiegel. 

Februari 1 Vice Versa Workshop Leren van Evalueren bij NWO-WOTRO in Den Haag

De participanten discussieerden in diverse groepen over thema's van impact-evaluatie routes, onder andere 'wat te doen bij zero-effect', nieuwe framewerken, certificatie, theory of change. WaterFocus was vertegenwoordigd door Mario Vervoorn, Rolf Posthouwer en Jos Bonnemayer.

Januari 16  Regionaal Platform vergadering West-Africa (Mali, Benin, Ghana) bij NWP in Den Haag

WaterFocus was vertegenwoordigd door Margo Meeuwissen.

 

2018  

September 26 Waterfocus 1e Vijf Jaar Lustrum

April 4 Waterfocus Algemene Leden Vergadering